OTV Plast

OTV Plast - på Vejen til vækst

I løbet af de seneste år er OTV Plasts omsætning steget med 25%. Med aktiv hjælp fra Genua er omkostningerne reduceret og driften optimeret.

Når den nordiske industri har brug for specialfremstillede plastkomponenter, kontakter de OTV Plast i Vejen. OTV Plast er bl.a. ISO 9001-2015 certificerede, så kunderne ved, at deres bestilte plastkomponenter altid har den ønskede kvalitet. Kunderne ringer tit, og hver måned producerer OTV Plast mange forskellige plastemner med vidt forskellig kompleksitet.

I samarbejde med Genua har OTV opbygget en stærk forretningsmodel baseret på at være underleverandør. OTV Plast er kendt for sine hurtige svartider, sin høje leveringssikkerhed og sin korte leveringstid. Med andre ord får kunderne svar med det samme, og de får deres varer på den aftalte dag, mens tiden fra produktion til levering er kortere end hos mange konkurrenter. Hos OTV Plast er disse kundeønsker ikke bare noget, man nævner, fordi det lyder godt. Nej, det er en strategisk beslutning, at man måler, man synliggør og man forfølger selv de små forbedringer for at være den mest professionelle. Her udøves Business Intelligence på en måde, som skaber resultater.

Det gør OTV Plast til den foretrukne partner for rigtig mange virksomheder. Det gælder i særlig grad virksomheder inden for fødevarebranchen, idet OTV Plast kan tilbyde den nødvendige fødevaredokumentation og sporbarhed på materialer bestemt til kontakt med fødevarer. 

OTV Plast har været i Genua koncernen siden 2010. Den professionalisme, OTV udstråler, værdsættes af kunderne, og omsætningen har de seneste år løftet sig med gennemsnitligt 10% hvert år. Med aktiv hjælp fra Genua er omkostningerne reduceret og driften optimeret, ligesom der er investeret i flere maskiner og robotter, større produktionsfaciliteter og flere sælgere. I dag fremstår OTV Plast som en toptrimmet plastproducent – klar til at indfri sine ambitiøse vækstmål. 

Læs mere på OTV.dk
Genua har løbende investeret i OTV Plast i form af nyt It system, nye maskiner samt robotter og ikke mindst større produktionsfaciliteter, så vi i dag har de nødvendige moderne faciliteter til at indfri vores ambitiøse vækstplaner, hvilket har været helt afgørende for OTV. I samarbejde med Genua har OTV Plast opbygget en stærk forretningsmodel baseret på at være underleverandør, hvilket værdsættes så meget af vores kunder, at omsætningen er steget de sidste mange år.
Henrik Jylov, administrerende direktør, OTV Plast