baad.jpg

Genua investerer i industrien

Genua er et privatejet investeringsselskab. Vi har fokus på at skabe værdier for såvel medejere som medarbejdere i de virksomheder, Genua involverer sig i. Økonomiske og menneskelige værdier er gået hånd i hånd i 40 år, og bæredygtigheden er den DNA, som ejeren Mette Grunnet bygger Genua på.

Globaliseringen truer med at tage livet af mange mindre og mellemstore danske industrivirksomheder, fordi konkurrencen ikke kun kommer fra Ølgod og Vamdrup, men fra hele verden. Disse privatejede, danske virksomheder har sjældent patent på deres produkter, så prisen er ofte den afgørende faktor. Og her hjælper de høje omkostninger i Danmark ikke på konkurrenceevnen. Genua har specialiseret sig i at støtte og løfte disse mindre og mellemstore danske industrivirksomheder, så de kan vokse sig stærke og differentiere sig under de nye globale spilleregler.

Ud over kapitalen til at vokse, så bidrager Genua med et aktivt ejerskab, der betyder, at ledelsen får en professionel sparringspartner med international erfaring inden for forretningsudvikling, eksport, køb og salg af virksomheder samt finansiering. Genua hjælper med andre ord industrivirksomhederne med at transformere sig, så der bliver skabt et solidt fundament for fremtidig vækst. Fokus er at tjene penge – men transformationen sker i respekt for den enkelte virksomheds kultur, ledelse og medarbejdere. Det betyder også, at Genua først ønsker exit i sine virksomheder, når vi ikke længere er den rette ejer.

Genua er til at tale forretning med … og vi er drevet af at gøre forretning og sigte på holdbare værdier.

 

Mette har taget egen medicin

En styrke ved Genua som partner er, at Mette Grunnet har prøvet at være i samme situation som de industrivirksomheder, Genua investerer i. Hun blev hentet hjem fra en stilling i EU-kommissionen som 27-årig for at overtage ledelsen af kriseramte Ureflex, som faderen havde investeret i. Ureflex producerede formstøbt polyuretanskum hovedsageligt til møbelindustrien. Med sin cand.oecon. uddannelse havde Mette en række økonomiske værktøjer til at optimere driften. Men hun havde også en praktisk forståelse for, hvordan en produktionsvirksomhed fungerer, da hun i sin barndom var flasket op med at svejse rammer på faderens fabrik, Primo. Udover at balancere økonomiske nøgletal, brugte hun derfor også megen tid i produktionen for bedre at forstå og optimere processerne og værdiskabelsen i virksomheden. Med Mette ved roret gennemgik Ureflex en komplet turn-around, hvor røde tal blev afløst af sorte. Efter et par år var Ureflex vokset ud af krisen og blev siden solgt.

.

Aktivt ejerskab med råderum

Forløbet med Ureflex afspejler Mette Grunnets og Genuas tilgang til at udøve aktivt ejerskab. Værktøjskassen er fyldt med diverse finansierings- og økonomiske værktøjer, der kan fokusere forretningen og driften, men Genua har samtidig en solid praktisk og pragmatisk forståelse for værdiskabelsen i en virksomhed. Dette kombineret med stærk ledelseserfaring gør, at Genua har en fin track record med at hjælpe virksomheder med turn-around, udvikling og salg.

I det daglige er det Genuas direktør Ulrik Mikkelsen, der er forbindelsesled til selskaberne i investeringsporteføljen. Ulrik Mikkelsen har igennem 25 år haft flere topposter som i en række danske og internationale virksomheder suppleret med bestyrelseshverv.

Dialogen med de Genua-ejede selskaber sker med respekt for, at den lokale ledelse står for den daglige drift, mens Genua bidrager med forretningsudvikling og sætter den strategiske retning via bestyrelsen. Men dialogen foregår ikke kun på bestyrelsesmøderne. Der er i det daglige en sparring efter behov mellem Ulrik Mikkelsen og direktørerne i de Genua-ejede selskaber. 

Genua er ikke som de andre

Når Genua investerer i en virksomhed, så er der aldrig sat dato på, hvornår virksomheden skal sælges videre. Der er både tid og tålmodighed til at gøre arbejdet færdigt. På den måde adskiller Genua sig fra mange equity-fonde, der allerede ved købet af en virksomhed arbejder med en klar exit-strategi. Man kan sige, at Genua rent faktisk fikser bilen, så den både kører sikkert og effektivt – og ikke nøjes med at støvsuge, polere og sælge den. Det har betydet, at Genua ofte er de rette ejere over en længere årrække. 

En anden forskel er, at Genua ikke arbejder med fremmed kapital. Det er Genuas egne penge, der investeres. Genuas stærke kapitalgrundlag giver tryghed til de virksomheder, Genua ejer. En tryghed i form af kapital til vækst, men også i form af risikovilje til at satse nyt, når muligheden byder sig. Princippet om, at har du to kroner, så geninvesterer du den ene af dem, giver Genua handlefrihed til både at være drevet af strategi og af muligheder.

Endelig har Genua et princip om altid at være majoritetsejer for at skabe kontinuitet og fremdrift. Dette udelukker ikke, at ledende medarbejdere eller tidligere ejere af en virksomhed kan opretholde en mindre ejerandel. Det har Genua gode erfaringer med i en række virksomheder.

Vi sætter kursen sammen

Genua ønsker at være den foretrukne køber, når familier eller privatpersoner ønsker at sælge deres industrivirksomhed. De kan komme til Genua, fordi de har sikkerhed for, at Genua respekterer deres virksomheds grundlag og kultur, men samtidig formår at forny virksomheden og skabe større værdi. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at Genua ikke er til venture investeringer. Vores mål er, at hver eneste af vores investeringer skal udvikle sig til en økonomisk succes. Genua leder derfor efter etablerede virksomheder, der helst har intellektuel ejendomsret til produkter eller løsninger.   

Genua er navnet på det forreste sejl på et sejlskib. Genuaen er det sværeste sejl at trimme korrekt, og det har stor indflydelse på faconen og farten. Derfor er Genua-trimmeren en af de vigtigste gaster om bord. Han skal have god føling med og øje for de eksterne forhold og de interne relationer. I de kommende år vil selskabet Genua trimme sejlet for flere danske virksomheder, øge sine investeringer i industrien og styrke arbejdet med at skabe værdier, fordi det giver mening og retning.